90%

Kadar Lulus Purata

86%

Pelanggan Kembali

38%

Pelanggan niaga

62%

Pelanggan kerja